NORÐDAHL LÖGMANNSSTOFA

Einkamál | Sakamál | Ráðgjöf
Bóka tíma

Með lögum skal land vort byggja en með ólögum eyða.

– Njáls saga

Góð vinnubrögð leiða til góðrar niðurstöðu

Á lögmannsstofunni Norðdahl er tryggt að viðskiptavinir okkar fái ávallt bestu þjónustu sem völ er á, af fagmönnum á því sviði lögfræðinnar sem þörf er á. Okkar kúnnar geta treyst því að þeirra mál fái þá athygli, sem það krefst.

Þjónusta

Einkamál

Norðdahl veitir persónulega og faglega þjónustu til einstaklinga, fyrirtækja og opinberra aðila á öllum helstu sviðum einkamálaréttarfars.  

Sakamál

Norðdahl tekur að sér verjandastörf á rannsóknar- og dómsstigi. Þá leggur stofan mikið upp úr því að krefjast miskabóta vegna ólögmætra rannsóknaraðgerða og/eða í kjölfar sýknudóma. 

Lögfræðileg ráðgjöf

Að höfða mál er stór og afdrifarík ákvörðun. Mikilvægt er að mál séu könnuð til hlítar og viðeigandi ráðgjöf sé veitt. Þá bætir það iðulega samningsstöðu viðkomandi að þekkja til hlítar réttarstöðu sína. 

Gjaldfrjáls fundur

Fyrsta viðtal hjá Norðdahl er ókeypis og án skuldbindinga. Í vissum tilvikum tekur lögmannsstofan að sér mál þar sem engin þóknun greiðist nema tilskilinn árangur náist. Upphæð hinnar árangurstengdu þóknunar er þá samningsatriði hverju sinni. Að öðru leyti miðast þóknun við unnar stundir en nánari upplýsingar um tímgjald og skilmála má nálgast hjá stofunni.

 

Vantar þig lögfræðiálit?

Ef þú ert með einhverjar lögfræðilegar spurningar hvetjum við þig til þess að hafa samband við okkur, annað hvort í gegnum formið hér að neðan eða með því að senda okkur tölvupóst eða hringja í okkur. Fyrsti fundurinn með okkur kostar ekki neitt.

Starfsmenn

Magnús D. Norðdahl

Magnús D. Norðdahl

Magnús lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskólanum í Reykjavík árið 2014. Sama ár fékk Magnús lögmannsréttindi og stofnaði eigin lögmannsstofu sem hann hefur rekið með góðum árangri á umliðnum árum. Af fyrri störfum Magnúsar má nefna störf hjá Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja, Logos lögmannsstofu og Vátryggingafélagi Íslands. Þá er Magnús með B.A. – gráðu í heimspeki frá Háskóla Íslands.

Hægt er að hafa samband við Magnús í síma 868-2989 eða með því að senda honum tölvupóst á magnus@norddahl.is.

Guðmundur Narfi Magnússon

Guðmundur Narfi Magnússon

Guðmundur Narfi lauk meistaranámi í lögfræði við Háskólann í Reykjavík árið 2019 og öðlaðist málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi síðar sama ár. Starfsnámi lauk hann hjá Samkeppniseftirlitinu, þar sem honum gafst tækifæri til þess að kynna sér vinnubrögð og málsmeðferð eftirlitsins. Guðmundur hóf störf hjá lögmannsstofunni Norðdahl árið 2021. Áður hafði hann starfað á lögmannsstofunni Norðdahl & Valdimarsson.

Hægt er að hafa samband við Guðmund í síma 659-9006 eða með því að senda honum tölvupóst á gudmundur@norddahl.is

Helgi Þorsteinsson

Helgi Þorsteinsson

Helgi lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 2015 og fékk lögmannsréttindi árið 2019. Í námi var Helgi virkur í félagsstörfum og sat meðal annars þrisvar í ritnefnd Úlfljóts, tímarits laganema, var aðstoðarmaður doktorsnema, framkvæmdastjóri atvinnunefndar, tók þátt í málflutningskeppnum og varð Orator Oratorum. Þá var Helgi aðstoðarkennari í almennri lögfræði, stjórnsýslurétti og eignarrétti við Háskóla Íslands auk þess að sinna kennslu fyrir Nóbel námsbúðir og Orator á sviði refsiréttar, stjórnsýsluréttar og réttarfars. Helgi hefur sinnt lögfræðistörfum fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur, Lánasjóð íslenskra námsmanna, Lagastofnun Háskóla Íslands, Fiskistofu, sýslumannsembættið á Hvolsvelli og bankaráð Seðlabanka Íslands svo eitthvað sé nefnt.

Hægt er að hafa samband við Helga í síma 868-2991 eða með því að senda honum tölvupóst á helgi@norddahl.is.

Hafðu samband

Persónuverndarstefna